Почистване на битови отпадъци София

Почистване на битови отпадъци София е услуга с дружелюбни хамали за извозване на боклук. Момчетата разполагат със здрави и чисти чували за събиране на отпадъци. Хамалите изнасят от висок етаж пеша!

Цени за почистване на битови отпадъци София

 • Почиства апартаменти. Събиране и извозване на боклук с чували от 300 до 500 броя, цени до 186 лв. Цените включват наши здрави чували, хамали за почистване, товарене и извозване на боклук.
 • Дезинфекция след смърт. Цялостна обработка на помещения до 150 м2 крайна цена до 80 лв. Цената включва всички предпазни средства, препарати и транспорт до адрес в район София.
 • Изхвърляне на мебели. Хамали за демонтаж и изхвърляне на мебели от 10 до 20 броя до 176 лв. Услугите включват хамали за демонтаж или натрошаване, изнасяне, товарене и транспортиране до депо.
 • Почистване на дворове. Рязане на храсти и дървета от 100 до 1000 м2 на цени до 386 лв. Цените включват всички средства по косене на трева, рязане на храсти и дървета.

В страната ни и още повече в София има много глобални проблеми и един от тях е проблемът със замърсяването на природата и околната среда. Всяка година броят на жителите в столицата расте, а съответно и количеството на отпадъците. В тази връзка, с навременното и своевременно изхвърляне на боклука става все по-важна услугата почистване на битови отпадъци София.

В София град и област няма сметища, всички те се намират в околността на региона. Това създава конфликт на интереси. Сегашната ситуация може да се промени коренно само ако проблемът с управлението на отпадъците е спешно разрешен.

Как да изнесем боклука?

„Район София“ извършва професионално почистване на битови отпадъци София и е готова да приеме различни видове отпадъци от организации и населението за транспортиране и изхвърляне.

Извозване на битови отпадъци, ТБО и строителни отпадъци

Нашата фирма извършва извозване на битови отпадъци и извозване на твърди битови отпадъци (ТБО). Основната част се състои от хранителни отпадъци, ламели, отпадъчна хартия, както и:

 • Отпадъчна хартия и картон с импрегниране и покрития
 • Остатъци от химикали, след строителна дейност и ремонти
 • Празни кутии от бои
 • Лакове
 • Латекс
 • Лепила
 • Силикони
 • Смеси
 • Разнородни дървесни отпадъци
 • Дървесина
 • Отпадъци от натрошени мебели
 • Стърготини
 • Клони и други.

Несортирани отпадъци от жилища;

 • Оценки от териториите
 • Отпадъци от органичен произход (животински и растителни)
 • Почистващ материал, замърсен с нефтопродукти
 • Несортирани отпадъци от битови помещения на организации
 • Битови отпадъци

Промишлени отпадъци при почистване на битови отпадъци София

Те се появяват в резултат на работата на промишлените предприятия и влияят негативно на околната среда. Отпадъците се класифицират на инертни и могат да отпаднат от всеки аспект на битовата и промишлена индустрия. Инертни отпадъци може да се събират и изхвърлят от:

 • Пътната мрежа
 • Жилищно строителство
 • Други сгради и структури
 • Железопътната инфраструктура
 • Преустройство на магазини и много други.

Също често се налага почистване на битови отпадъци от:

 • Дърво
 • Пепел
 • Абразивни материали и пластмаси
 • Токсини
 • Киселини
 • Маслени течности и други.
 • Опасни отпадъци – 1-3 клас на опасност
 • Медицински отпадъци
 • Боклук със сложен химичен състав.

Извозване на строителни отпадъци

След строителни работи се образуват различни видове отпадъци. Такива са в резултат на:

 • Демонтаж
 • Саниране на сгради
 • Събаряне на сгради и други.

Основните дейности на фирмата са събиране, извозване и обезвреждане на строителни отпадъци. Те са свързани с всички необходими ресурси и опит за извършване на този вид работа.

Фирмата има голям автопарк от специално оборудване

Такъв включва: собствена ремонтна база; достатъчен брой подвижни контейнери с различни размери и пр. Всичко това ви позволява да вършите работата безупречно.

Нашата фирма разполага с гъвкава ценова система

Формирането на цената за почистване и извозване зависи от количеството, състава и класа опасност на отпадъците. Благодарение на използването на съвременни технологии в управлението на отпадъците, ние можем значително да намалим разходите, така че извозването след почистване на битови отпадъци София от нашата компания да ви струва значително по-евтино!

Поръчайте почистване на битови отпадъци София

Ако търсите фирма, която да може да извърши сметоизвозване евтино и за кратко време, то вие сте на правилното място. В крайна сметка евтиното сметосъбиране в столицата е едно от основните ни предимства! Може да поръчате извозване на строителни и битови отпадъци по всяко време, даже в почивни и празнични дни.

Използването на съвременни технологии, най-новите технологии и оборудване ни позволява да намалим цената на услугите за Вас, да спестим ресурсите и да сведем до минимум вредното влияние над околната среда.